headerimage
Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Velkommen til Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond


Fonden, der er stiftet i 1988, yder fortrinsvis legatportioner til

  • Unge til en videregående uddannelse i Danmark eller udlandet, herunder studierejser.
  • Udøvere af en række sports- og fritidsaktiviteter, især atletik, fodbold, roning og gymnastik.
  • Spejder- og FDF-korps.
  • Folkekirkelige interesser. 
  • Arbejdet for ældre og sygdomsbekæmpelse, herunder forskning. 

Reglerne for uddeling af legater fremgår af fondens fundats. Blandt andet må der kun uddeles fra fondens afkast, idet fondskapitalen ikke må bruges.