Oplysninger, der skal medsendes for personer

Kun ansøgninger, der indeholder alle krævede oplysninger, vil blive behandlet af bestyrelsen, og kun disse vil blive besvaret.