headerimage
Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Oplysninger, der skal medsendes for personer

  • Beskrivelse af formål
  • Ansøgers navn, postadresse og emailadresse
  • Ansøgers økonomiske forhold (indtægt og likvid beholdning)
  • Budget (indtægter og udgifter) for formålet og den relevante periode
  • Ansøgers CPR-nr.
  • Dokumentation for dansk statsborgerskab
  • Dokumentation for opvækstområde (kan hentes via www.cpr.dk)  eller for tilknytning til Holstebro, Møborg eller Flynder Kirke
  • Ansøgers bankkonto (registreringsnr. og kontonr.)
  • CV med relevante oplysninger
Kun ansøgninger, der indeholder alle krævede oplysninger, vil blive behandlet af bestyrelsen, og kun disse vil blive besvaret.