headerimage
Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond

Oplysninger, der skal medsendes for foreninger og organisationer

  • Beskrivelse af formål
  • Foreningens/organisationens  navn, postadresse og emailadresse
  • Foreningens/organisationens økonomiske forhold, (regnskab og bankkonti)
  • Budget (indtægter og udgifter) for formålet og den relevante periode
  • Ansøgers CVR-nr.
  • Dokumentation for hjemsted
  • Ansøgers bankkonto (registreringsnr. og kontonr.)
Kun ansøgninger, der indeholder alle krævede oplysninger, vil blive behandlet af bestyrelsen, og kun disse vil blive besvaret.