Oplysninger, der skal medsendes for foreninger og organisationer

Kun ansøgninger, der indeholder alle krævede oplysninger, vil blive behandlet af bestyrelsen.