Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond
En hjælp på din vej frem...

Oplysninger, der skal medsendes for foreninger og organisationer

  • Beskrivelse af formål
  • Ansøgers navn, postadresse og emailadresse
  • Ansøgers økonomiske forhold
  • Budget (indtægter og udgifter) for formålet og den relevante periode
  • Ansøgers CVR-nr.
  • Dokumentation for hjemsted
  • Ansøgers bankkonto (registreringsnr. og kontonr.)

Kun ansøgninger, der indeholder alle krævede oplysninger, vil blive behandlet af bestyrelsen.

Og kun disse vil få svar.

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond