Legater

Ansøgere skal opfylde betingelserne, som er nævnt på foregående side om ansøgere,                    og til disse kan der fortrinsvis ydes legatportioner til: