Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond
En hjælp på din vej frem...

Ansøgninger

Der er ikke skemapligt.

Alle ansøgninger skal indeholde oplysning om formål, økonomi og budget samt oplysning om bankkonto,  hvor et eventuelt legat kan overføres til. Desuden bedes så vidt muligt angivet e-mailadresse.

For personer skal ansøgninger desuden indeholde et CV og CPR-nr. samt dokumentation for opvækstområde.

Alle oplysninger og dokumentationer, der mailes som separate bilag, bedes så vidt muligt fremsendt i PDF-format.

Se de næste 2 sider, hvor der er en oversigt over, hvilke oplysninger der kræves.

Ansøgninger skal fremsendes skriftligt til nedenstående adresse eller til fondens mailadresse:

B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond
adr: kasserer P. E. Nielsen
Valmuevej 91
7500 Holstebro

e-mail: info@bek-nielsenfonden.dk

Dato Seri B. Bek-Nielsens Almennyttige Fond